Pre školy

Prvý stupeň ZŠ

  • Eko záhrada babky Kláry
  • Škodlivá slamka
  • Narodeninová oslava bez odpadu
  • Ekologické nakupovanie
  • Čo je to zero waste?
  • Recyklujeme s planétou Zem

Druhý stupeň ZŠ

  • Ako byť zero waste?
  • Greenwashing a ako mu predísť
  • Nakupujeme ekologicky
  • Recyklujeme správne?